Zmluva č. oszh-0110-000513/1992/Zb.-20100812-1018

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:oszh-0110-000513/1992/Zb.-20100812-1018
Dodávateľ:Mesto Žiar nad Hronom
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o nájme nebytových priestorov 50018/2004
Zmluvne dohodnutá čiastka:673,17
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:673,17
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Okresný súd Žiar nad Hronom
Poznámka:Zmluva na dobu neurčitú.

Prílohy