Zmluva č. oszh-0110-000513/1992/Zb.-20100812-1815

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:oszh-0110-000513/1992/Zb.-20100812-1815
Dodávateľ:Slovenská pošta, š. p. OZ SsRP Banská Bystrica Stredisko poštovej prevádzky
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva č. 1286/2002 uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka o poskytnutí poštového priečinka
Zmluvne dohodnutá čiastka:3,65
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:3,65
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Okresný súd Žiar nad Hronom
Poznámka:Zmluva na dobu neurčitú.

Prílohy