Zmluva č. oszh-0110-000513/1992/Zb.-20100818-1008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:oszh-0110-000513/1992/Zb.-20100818-1008
Dodávateľ:Ústav na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Kúpna zmluvy - Ústav na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce
Zmluvne dohodnutá čiastka:922,79
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:922,79
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Okresný súd Žiar nad Hronom
Poznámka:

Prílohy