Zmluvy za Okresný súd Bratislava III.


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
osba3-0110-000513/1992/Zb.-20100809-0920 Slovenské telekomunikácie, a.s. Zmluva o pripojení TV Magio 700 0 Okresný súd Bratislava III. 23.03.2010 Zmluva na dobu neurčitú.
osba3-0110-000513/1992/Zb.-20100609-1059 Gastroservis spol. s r.o. Zmluva o zabezpečení stravovania prostredníctvom stravovacích poukážok a elektronických stravovacích kariet 496 0 Okresný súd Bratislava III. 30.06.2014 Zmluva na dobu neurčitú.
osba3-0110-000513/1992/Zb.-20090408-1209 ROSSA BUSINESS COMPANY, spol. s r.o. prenájom nebytového priestoru na umiestnenie nápojového automatu 473 0 Okresný súd Bratislava III. 20.09.2005 Zmluva na dobu neurčitú.
osba3-0110-000513/1992/Zb.-20090403-0953 Schindler výťahy a eskalátory, a.s. na údržbu a servis výťahov 306 0 Okresný súd Bratislava III. 01.08.2005 Zmluva na dobu neurčitú.
osba3-0110-000513/1992/Zb.-20090528-1048 PURIF PRO, a.s. Zmluva o poskytnutí upratovacích a čistiacich služieb 119 0 Okresný súd Bratislava III. 01.01.2008 Zmluva na dobu neurčitú.
osba3-0110-000513/1992/Zb.-20090421-1118 Ing. Karol Mudroch - K - M - K o kontrolnej činnosti v zmysle Vyhl. MV SR č. 605/2007 Z.z. 89 0 Okresný súd Bratislava III. 10.09.2009 Zmluva na dobu neurčitú.
osba3-0110-000513/1992/Zb.-20090421-1128 Boris Ledecký LB Protect o poskytovaní služieb v oblasti ochrany pred požiarmi a výkon služby technika požiarnej ochrany 80 0 Okresný súd Bratislava III. 27.02.2009 Zmluva na dobu neurčitú.
osba3-0110-000513/1992/Zb.-20100809-1030 Ľubomír Benca Zmluva o dielo - rekonštrukcia tepelného zdroja 68 0 Okresný súd Bratislava III. 11.12.2007 Zmluva na dobu neurčitú.
osba3-0110-000513/1992/Zb.-20090421-1149 Slovenská pošta, a.s. o dodanie zásielok do prideleného poštového priečinku 40 0 Okresný súd Bratislava III. 02.01.2008 Zmluva na dobu neurčitú.
osba3-0110-000513/1992/Zb.-20090421-1100 Slovenská sporiteľňa a.s. o používaní bezpečnostnej schránky 29 0 Okresný súd Bratislava III. 19.06.2008 Zmluva na dobu neurčitú.
osba3-0110-000513/1992/Zb.-20090421-0938 BTK - bývanie, teplo, klimatizácie, s.r.o. servisná zmluva na údržbu klimatizácie 22 0 Okresný súd Bratislava III. 07.04.2008 Zmluva na dobu neurčitú.
osba3-0110-000513/1992/Zb.-20100601-0835 3p plus, s.r.o. zmluva na dodanie tovaru - xerografický papier 13 0 Okresný súd Bratislava III. 31.12.2011 Zmluva na dobu neurčitú.
osba3-0110-000513/1992/Zb.-20100824-1432 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Poistná zmluva 11 0 Okresný súd Bratislava III. 21.12.2006 Zmluva na dobu neurčitú.
osba3-0110-000513/1992/Zb.-20100720-0856 KRPA Slovakia Zmluva na dodávky doručenkových obálok 7 0 Okresný súd Bratislava III. 31.12.2011 Zmluva na dobu neurčitú.
osba3-0110-000513/1992/Zb.-20100719-1513 CWS Slovensko, spol. s r.o. Abonentná zmluva na dodávku náplní do dávkovačov hygienických náplní 6 0 Okresný súd Bratislava III. 28.06.2013 Zmluva na dobu neurčitú.
osba3-0110-000513/1992/Zb.-20100819-1530 IURA EDITION spol.s r.o., Odštepný závod COMPRIS software Zmluva o dielo a poskytnutí užívacích práv č. 144/2005 6 0 Okresný súd Bratislava III. 11.12.2009 Zmluva na dobu neurčitú.
osba3-0110-000513/1992/Zb.-20090611-1250 Q-SOFT o poskytnutí užívacích práv a vykonávaní záručného servisu k aplikačnému programovému vybaveniu 4 0 Okresný súd Bratislava III. 01.12.2003 Zmluva na dobu neurčitú.
osba3-0110-000513/1992/Zb.-20100720-0846 PPS One Zmluva na dodávku vybraných druhov a typov čiernobielych a farebných tonerových náplní 4 0 Okresný súd Bratislava III. 31.12.2010 Zmluva na dobu neurčitú.
osba3-0110-000513/1992/Zb.-20100809-0933 Schindler výťahy a eskalátory, a.s. Zmluva na základný servis výťahového zariadenia 4 0 Okresný súd Bratislava III. 01.08.2010 Zmluva na dobu neurčitú.
osba3-0110-000513/1992/Zb.-20100820-0716 Slovenské univerzálne programy spol. s r.o Licenčná zmluva na dodávku programového vybavenia 3 0 Okresný súd Bratislava III. 14.02.1996 Zmluva na dobu neurčitú.