Zmluva č. osba3-0110-000513/1992/Zb.-20090611-1250

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:osba3-0110-000513/1992/Zb.-20090611-1250
Dodávateľ:Q-SOFT
Predmet zmluvy - názov zmluvy:o poskytnutí užívacích práv a vykonávaní záručného servisu k aplikačnému programovému vybaveniu
Zmluvne dohodnutá čiastka:1,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:4,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Okresný súd Bratislava III.
Poznámka:Zmluva na dobu neurčitú.

Prílohy