Zmluva č. osba3-0110-000513/1992/Zb.-20090528-1048

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:osba3-0110-000513/1992/Zb.-20090528-1048
Dodávateľ:PURIF PRO, a.s.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o poskytnutí upratovacích a čistiacich služieb
Zmluvne dohodnutá čiastka:21,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:119,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Okresný súd Bratislava III.
Poznámka:Zmluva na dobu neurčitú.

Prílohy