Zmluvy za Štatistický úrad SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
ZML-3-24/2009-230/2009 Hewlett Packard, Slovakia, s.r.o. Bratislava Poskytnutie služieb technickej podpory dodávateľom na produkty 135 483 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 18.05.2009 31.03.2010
ZML-3-25/2009-230/2009 ORACLE Slovensko, s.r.o. Bratislava Obnova služieb technickej podpory 143 550 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 28.04.2009 31.03.2010
ZML-3-20/2010-300/2010 ODIS, spol. s. r.o. Žilina Expertné ocenenie stavebných projektov podľa špecifikácie európskeho porovnávacieho programu pre rok 2010 4 147 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 26.05.2010 15.11.2010
ZML-3-21/2006-KP/2006 BVQI Slovakia, s.r.o. Bratislava Vykonanie ceritifikačného auditu systému manažérstva kvality Organizácie podľa normy ISO 9001:2000 ako aj dozorných auditov 7 500 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 28.06.2006 17.10.2009
ZML-3-21/2009-300/2009 ODIS spol. s.r.o., Žilina Služba na expertné ocenenie stavebných projektov podľa špecifikácie európskeho porovnávacieho programu pre rok 2009 5 462 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 24.04.2009 22.05.2009
ZML-3-21/2010-130/2010 Ing. Pavol Haláč, X-com, Bratislava Pohotovostný servis počas konania volieb do NR SR 83 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 04.06.2010 13.06.2010
ZML-3-22/2009-300/2009 PROCONSULT s.r.o. Bratislava Expertné ocenenie strojov a zariadení podľa špecifikácie európskeho porovnávacieho programu pre rok 2009 5 938 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 24.04.2009 25.05.2009
ZML-3-22/2010-230/2010 DataSystém Soft, spol. s.r.o., Bratislava Poskytnutie podpory a servisné služby vyššej úrovne na softvérové produkty 74 375 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 16.06.2010 16.06.2011
ZML-3-23/2009-120/2009 Q-BG spol. s r.o. Bratislava Poskytnutie užívacích práv a vykonávanie a technickej podpory 42 278 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 29.05.2009 31.05.2010
ZML-3-1/2007-410/2007 ORSIA, spol. s r.o. Ústí nad Orlící, ČR Upgrade aplikačného programového vybavenia pre pracoviská ŠÚ SR poskytujúce informačné služby 0 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 12.04.2007 14 344 plus ročný udržiavací paušál 1 157
ZML-3-20/2007-130/2007 Priemyselné zdravotnícke centrum Slovnaft a.s. Bratislava Vykonanie pracovnej zdravotnej služby o BOZP 37 960 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 14.08.2007 31.12.2009
ZML-3-20/2009-200/2009 JUDr. Peter Bianchim, advokátska kancelária BIANCHI, Bratislava Poskytovanie právneho poradenstva, pomoci a konzultácií 0 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 07.04.2009
ZML-3-18/2009-230/2009 Ing. Jozef Kováč - ISM, Michaľany Poskytnutie podpory a servisné služby súvisiace s IT administrátorskou podporou na úrovni operačných systémov 0 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 14.04.2009 13.04.2010
ZML-3-18/2010-200/2010 Slovak Telecom, a.s. Bratislava Pripojenie na poskytovanie verejnej telefónnej služby prístupu k dátovej sieti ST - IP/MPLS verejnej elektronickej komunikačnej služby MPLS VPN a nájmu koncového zariadenia 0 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 21.05.2010 20.06.2010
ZML-3-19/2009-130/2009 Generali Slovensko, poisťovňa Bratislava Havarijné poistenie flotily vozidiel podľa VPP HAV 08 8 941 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 01.04.2009
ZML-3-19/2010-130/2010 A.S.E.P., spol. s.r.o., Bratislava Dodávka a servis veľkokapacitného kopírovacieho stroja vrátane dopravy, inštalácie a zaškolenia 65 450 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 28.05.2010 05.07.2010
ZML-3-16/2007-300/2007 ODIS spol. s.r.o., Žilina Poskytnutie služieb spojených s úpravou modelu pre spracovanie indexov cien v stavebníctve podľa klasifikácie NACE REV 2 12 410 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 02.10.2007 15.12.2008
ZML-3-16/2009-130/2009 Ing. Pavol Haláč, X-com, Bratislava Pohotovostný servis počas konania volieb prezidenta SR 2009 74 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 01.04.2009 05.04.2009
ZML-3-16/2010-120/2010 GQBG, spol. s.r.o. Bratislava Poskytnutie užívacích práv a vykonávanie technickej podpory k programom 43 548 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 01.06.2010 31.12.2011
ZML-3-17/2006-130/2006 Siemens, spol. s.r.o. Bratislava Zabezpečenie pohotovostného servisu telekomunikačného zariadenia Siemens Hicom 300 inštalovaného v objekte ŠÚ SR, Miletičova 3 v Bratislave 106 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 16.06.2006 18.06.2006