Zmluva č. ZML-3-19/2009-130/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:ZML-3-19/2009-130/2009
Dodávateľ:Generali Slovensko, poisťovňa Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Havarijné poistenie flotily vozidiel podľa VPP HAV 08
Zmluvne dohodnutá čiastka:8 941,48
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:8 941,48
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:ŠÚ SR Bratislava, Bratislava

Prílohy