Zmluvy za Štatistický úrad SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
ZML-3-32/2009-230/2009 PosAm, spol. s r.o. Bratislava Dodanie tovarov, služieb a servisnej podpory 10 550 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 02.10.2009 12.10.2009
ZML-2-17/2009-130/2009 PEUGEOT Slovakia, s.r.o. Bratislava Kúpa osobného automobilu Peugeot Partner 15 156 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 24.08.2009 24.09.2009
ZML-2-12/2006-130/2006 PEUGEOT Slovakia, s.r.o. Bratislava Kúpa 8 ks motorových vozidiel 120 862 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 12.05.2006 27.05.2006
ZML-1-27/2010-600 Patria I., spol. s r.o., Vápenická 8, 971 01 Prievidza Tlač a distribúcia sčítacích formulárov na SODB 2011 143 068 0 Štatistický úrad SDR, Miletičova 3, 824 67 Bratislava 27.12.2010 31.03.2011
ZML-3-35/2006-220/2006 PartnerSoft, spol. s.r.o., Bratislava Zabezpečenie podpornej servisnej služby na systémy DC 2000, eDC2000 a generátor výstupov ku ktorým má zhotoviteľ autorské právo podľa zákona č. 618/2003 Z.z. 0 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 09.11.2006
ZML-3-2/2010-200/2010 PartnerSoft, spol. s.r.o., Bratislava Štandardná údržba IS 33 558 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 01.02.2010 01.02.2011
ZML-1-10/2007-220/2007 Partner Soft spol. s.r.o., Bratislava Úprava programového vybavenia a spracovanie ročného výkazu v peňažníctve a v nebankových finančných inštitúciách PEN P 5-01 za rok 2006 podľa technického projektu C/403/6 vydaného ŠÚ SR 9 954 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 31.05.2007
ZML-1-14/2006-220/2006 Partner Soft spol. s.r.o., Bratislava Spracovanie štvrťročného výkazu - zisťovanie o dovolenkových pobytoch a služobných cestách CR 3-04 za rok 2006 7 821 0 ŠÚ SR, Bratislava 31.05.2006 20.02.2007
ZML-1-15/2006-220/2006 Partner Soft spol. s.r.o., Bratislava Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností 2006 podľa TP B/0463/0 vydanéhio ŠÚ SR 992 0 ŠÚ SR, Bratislava 31.05.2006 15.06.2006
ZML-1-16/2007-500/2007 Partner Soft spol. s.r.o., Bratislava Zhotovenie programového vybavenia pre decentralizované spracovanie údajov Štrukturálneho zisťovania fariem 2007 podľa požiadaviek EÚ 9 958 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 04.10.2007 30.05.2008
ZML-1-16/2008-220/2008 Partner Soft spol. s.r.o., Bratislava Spracovanie ročného výkazu v poisťovníctve POI P 5-01 za rok 2007 podľa TP C/402/7 vydaného ŠÚ SR 9 954 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 05.06.2008 30.07.2008
ZML-1-17/2008-220/2008 Partner Soft spol. s.r.o., Bratislava Spracovanie ročného výkazu v peňažníctve a v nebankových finančných inštitúciách PEN P 5-01 za rok 2007 podľa TP C/403/7 vydaného ŠÚ SR 9 994 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 05.06.2008 30.07.2008
ZML-1-18/2007-220/2007 Partner Soft spol. s.r.o., Bratislava Vytvorenie internetového rozhrania pre záznam a spracovanie dát prostredníctvom vybraných štatistických formulárov v systémoch DC 2000 a eDC 2000 v rozsahu potrieb pilotnej prevádzky 39 297 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 29.10.2007 30.12.2007
ZML-1-1/2007-220/2007 Partner Soft spol. s.r.o., Bratislava Spracovanie štvrťročného výkazu - zisťovanie o dovolenkových pobytoch a služobných cestách CR 3-04 za rok 2007 podľa TP C/418/10 vydaného ŠÚ SR 7 821 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 09.02.2007 20.02.2008
ZML-1-21/2006-220/2006 Partner Soft spol. s.r.o., Bratislava Úprava programového vybavenia a spracovanie ročného výkazu v poisťovníctve POI P 5-01 za rok 2005 podľa technického projektu C/402/5 vydaného ŠÚ SR 9 954 0 ŠÚ SR, Bratislava 08.06.2006 07.08.2006
ZML-1-21/2007-220/2007 Partner Soft spol. s.r.o., Bratislava Úprava a odladenie programového vybavenia pre spracovanie mesačného zisťovania cien trhových služieb v roku 2008 Ceny VTS 1-12, Ceny VTS 2-12, Ceny VTS 3-12 a Ceny VTS 4-12 podľa TP AB/450/4 vydaného ŠÚ SR 3 555 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 01.01.2008 30.11.2010
ZML-1-22/2006-220/2006 Partner Soft spol. s.r.o., Bratislava Úprava programového vybavenia a spracovaní ročného výkazu v peňažníctve a v nebankových finančných inštitúciách PEN P 5-01 za rok 2005 podľa technického projektu C/403/5 vydaného ŠÚ SR 8 888 0 ŠÚ SR, Bratislava 08.06.2006 07.08.2006
ZML-1-22/2007-220/2007 Partner Soft spol. s.r.o., Bratislava RÚ 5-99 - prehľad údajov o domácnosti spravodajského súboru štatistiky rodinných účtov v roku 2008, RÚ 4-12 Denník spravodajskej domácnosti, RÚ 6-12 Mesačný rozpočet domácnosti podľa TP 464/3 vydaného ŠÚ SR 5 530 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 17.12.2007 31.01.2008
ZML-1-23/2006-220/2006 Partner Soft spol. s.r.o., Bratislava Úprava porgramového vybavenia a spracovaní štvrťročného výkazu o práci Práca 2-04 za rok 2006 podľa TP C/327/12 vydaného ŠÚ SR 9 480 0 ŠÚ SR, Bratislava 10.10.2006 23.10.2006
ZML-1-24/2008-230/2008 Partner Soft spol. s.r.o., Bratislava Konfigurácia SW infraštruktúry pre potreby nasadenia systému WebStat a technická podpora SW, prevádzková dokumentácia 15 253 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 22.09.2008 12.10.2008