Zmluva č. ZML-2-12/2006-130/2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:ZML-2-12/2006-130/2006
Dodávateľ:PEUGEOT Slovakia, s.r.o. Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Kúpa 8 ks motorových vozidiel
Zmluvne dohodnutá čiastka:108 775,84
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:12 086,20
Celková dohodnutá čiastka:120 862,04
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:ŠÚ SR Bratislava, Bratislava

Prílohy