Zmluvy za Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1375/08/2008 ENVI - GEOS, spol. s.r.o., , Nitra Zmluva o dielo Sazdice 486 879 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 17.06.2008 31.07.2013
709/2008-910/2008 ERA, občianske združenie Zmluva o dielo - preklad zo slovenského do anglického jazyka „Ex-post hodnotenie programu SAPARD v Slovenskej republike)“ 15 800 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 11.02.2008 -
412/2009-Z/2009 ESCO Krupina s.r.o., Krupina Zmluva o poskytovaní služieb 0 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 22.06.2009 22.06.2015
09/2010/S/320/2010 ESOZ, s. r. o., Bakossova 6, Banská Bystrica Zmluva o dielo – Analýza potrieb príjemcov projektových opatrení PRV SR 2007 - 2013 vo vzťahu k problematike finančného riadenia Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka SR 2007 - 2013 35 105 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 15.04.2010 31.12.2010 -
48/2010/3.3/2010 ETIAM, a.s. a YURYA/ROS, spol. s.r.o., Bratislava Zmluva o dielo 830 532 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 30.06.2010 30.10.2010 ZMLUVA ZATIAĽ NIE JE SPRÍSTUPNENÁ VEREJNOSTI
6/2008/S/060/2008 EUBICO, s. r. o. Zmluva o dielo - Analýza dopadov implementovaných projektov v rámci Sektorového operačného programu Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 2004 - 2006 297 204 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 25.06.2008 Pripomienkovanie záverečnej správy diela prebehlo v novembri 2008
78/97/2007/MPRV SR/2007 EUFC s.r.o. , Bratislava, Búdková cesta Tréningová príručka, školenia 265 375 0 MPaRV SR, Bratislava, Dobrovičova 12
77/95/2007/MPRV SR/2007 EUFC s.r.o. , Bratislava, Búdková cesta Príručka pre manažérov, školenia, ubytovanie... 165 970 0 MPaRV SR, Bratislava, Dobrovičova 12
307/2009-240-Z/2009 Eugen Csonga - Individuálna výuka - IVCSO, Dunajská Streda, Hviezdoslavova 2122/55 Prenájom nebytových priestorov v administratívnej budove v Dunajskej Strede o celkovej výmere 61,02 m2 7 628 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 01.09.2009 31.08.2014
102/2009/320-Z/2008 Euroconsulting s. r. o. Zmluva o dielo - Zabezpečenie školenia externých hodnotiteľov, výberovej komisie RO a organizačné zabezpečenie priebehu hodnotenia Integrovaných stratégií rozvoja územia 263 865 0 Ministerstvo pôdohospodárstva SR, Bratislava, Dobrovičova 12 16.01.2009 31.12.2010 Záväzky zmluvných strán naplnené dňom úhrady poslednej faktúry diela – 18.06.2010
102/2009/320-Z/2009 Euroconsulting s. r. o. Zmluva o dielo - Zabezpečenie školenia externých hodnotiteľov, výberovej komisie RO a organizačné zabezpečenie priebehu hodnotenia Integrovaných stratégií rozvoja územia 263 865 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 16.01.2009 31.12.2010
3437/2007-920/2007 EuroConsulting, s.r.o. Zmluva o dielo - kompletné spracovanie informačnej brožúry o krížovom plnení po obsahovej i formálnej stránke vrátane textového a grafického spracovania návrhu a tlače. Pre potreby riadiaceho orgánu Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013, platobnej agentúr 19 553 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 23.08.2007 -
5596/2005-610/2005 EuroConsulting, s.r.o. Zmluva o dielo - vypracovanie priebežných, výročných a záverečnej správy o implementácii Sektorového operačného programu „Poľnohospodárstvo a a rozvoj vidieka“ pre roky 2004-2006 (kópia na odbore 320) 241 824 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 05.09.2005 -
EU/2006/01/2006 EuroConsulting, s.r.o. Zmluva o dielo - Technická pomoc pri príprave a implementácii systému krížového plnenia 375 214 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 12.09.2006 -
219/2010-240-Z/2010 EuroConsulting, s.r.o., Bratislava, Klincová 37/B ,,Vypracovanie výročných správ o vykonávaní Operačného progrramu Rybné hospodárstvo SR 2007 - 2013 za roky 2009 - 2014" 71 281 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 21.06.2010 01.09.2015
47/2009 - VUEPP/2009 EuroConsulting, s.r.o., Bratislava, Klincová 37/B ,,Školenie pre zabezpečenie implementácie Spoločného rámca pre monitorovanie a hodnotenie (SRMH) a metodicko-odborné vedenie výkonu hodnotenia Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013" 1 160 845 464 338 Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, Bratislava, Trenčianska 55 14.07.2009 31.12.2013
134/219/2010-240-7/2010/MPRV SR/2010 EuroConsulting, s.r.o., Bratislava, Klincová 37/B Vypracovanie výročných správ o vykonávaní Operačného programu Rybné hospodárstvo SR 2007- 2013 za roky 2009- 2014 71 281 0 MPaRV SR, Bratislava, Dobrovičova 12 01.09.2015
3181/2006-610/2006 EuroConsulting, s.r.o., Bratislava, Šafárikovo námestie 3 Vypracovanie nezávislého Ex-ante hodnotenia Programu rozvoja vidieka pre programovacie obdobie 2007-2013 284 564 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 16.03.2006
3/2007/KLU NR/2007 EuroForest s.r.o., Zvolen, Topoľová 26 Vypracovanie a dodanie lesného hospodárskeho plánu. 0 0 Krajský lesný úrad v Nitre, Nitra, Štefánikova trieda 69 10.01.2007
27/2009/IVVL KE/2009 EUROnline s r.o., Spišské Vlachy, Jarná 4 Poskytovanie služieb práčovne hotelovej a reštauračnej bielizne. 6 316 0 Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov , Košice, Cesta pod Hradovou 13/A 28.05.2009