Zmluva č. 102/2009/320-Z/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:102/2009/320-Z/2009
Dodávateľ:Euroconsulting s. r. o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo - Zabezpečenie školenia externých hodnotiteľov, výberovej komisie RO a organizačné zabezpečenie priebehu hodnotenia Integrovaných stratégií rozvoja územia
Zmluvne dohodnutá čiastka:263 865,10
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:263 865,10
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Objednávateľ:MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12