Zmluva č. 48/2010/3.3/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:48/2010/3.3/2010
Dodávateľ:ETIAM, a.s. a YURYA/ROS, spol. s.r.o., Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo
Zmluvne dohodnutá čiastka:830 532,24
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:830 532,24
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Objednávateľ:MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12
Poznámka:ZMLUVA ZATIAĽ NIE JE SPRÍSTUPNENÁ VEREJNOSTI