Zmluva č. 102/2009/320-Z/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:102/2009/320-Z/2008
Dodávateľ:Euroconsulting s. r. o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo - Zabezpečenie školenia externých hodnotiteľov, výberovej komisie RO a organizačné zabezpečenie priebehu hodnotenia Integrovaných stratégií rozvoja územia
Zmluvne dohodnutá čiastka:263 865,10
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:263 865,10
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Objednávateľ:Ministerstvo pôdohospodárstva SR, Bratislava, Dobrovičova 12
Poznámka:Záväzky zmluvných strán naplnené dňom úhrady poslednej faktúry diela – 18.06.2010