Zmluvy za Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
2006/00026/KLUKE/2006 Národné lesnícke centrum, Zvolen, ul. T.G. Masaryka č.22 Vypracovanie a dodanie lesného hospodárskeho plánu v členení jeho súčastí na Lesnom celku Zvyšok LHC Smižany 4 492 0 Krajský lesný úrad v Košiciach, Košice, Popradská 78 17.02.2006
2006/00027/KLUKE/2006 Národné lesnícke centrum, Zvolen, ul. T.G. Masaryka č.22 Vypracovanie a dodanie hospodárskeho plánu v člerení jeho súčastí na Lesnom celku Akron Hrabušice 1 273 0 Krajský lesný úrad v Košiciach, Košice, Popradská 78 17.02.2006
2006/00258/KLUKE/2006 Národné lesnícke centrum, Zvolen, ul. T.G. Masaryka č.22 Vypracovanie a dodanie lesného hospodárskeho plánu v členení jeho súčastí na Lesnom celku Fagus 25 144 0 Krajský lesný úrad v Košiciach, Košice, Popradská 78 29.12.2006
2006/00260/KLUKE/2006 Národné lesnícke centrum, Zvolen, ul. T.G. Masaryka č.22 Vypracovanie a dodanie lesného hospodárskeho plánu v členení jeho súčastí na Lesnom celku Lesy Krompachy 10 237 0 Krajský lesný úrad v Košiciach, Košice, Popradská 78 29.12.2006
2006/00261/KLUKE/2006 Národné lesnícke centrum, Zvolen, ul. T.G. Masaryka č.22 Vypracovanie a dodanie lesného hospodárskeho plánu v členení jeho súčastí na Lesnom celku Zvyšok LHC Krompachy 10 500 0 Krajský lesný úrad v Košiciach, Košice, Popradská 78 29.12.2006
2006/002623/KLUKE/2006 Národné lesnícke centrum, Zvolen, ul. T.G. Masaryka č.22 Vypracovanie a dodanie lesného hospodárskeho plánu v členení jeho súčastí na Lesnom celku Zvyšok LHC Mlynky 501 0 Krajský lesný úrad v Košiciach, Košice, Popradská 78 29.12.2006
2006/00262/KLUKE/2006 Národné lesnícke centrum, Zvolen, ul. T.G. Masaryka č.22 Vypracovanie a dodanie lesného hospodárskeho plánu v členení jeho súčastí na Lesnom celku Hnilec - štátne 18 331 0 Krajský lesný úrad v Košiciach, Košice, Popradská 78 29.12.2006
2006/00264/KLUKE/2006 Národné lesnícke centrum, Zvolen, ul. T.G. Masaryka č.22 Vypracovanie a dodanie lesného hospodárskeho plánu v členení jeho súčastí na lesom celku Levoča - Košický kraj 11 400 0 Krajský lesný úrad v Košiciach, Košice, Popradská 78 29.12.2006
2006/00265/KLUKE/2006 Národné lesnícke centrum, Zvolen, ul. T.G. Masaryka č.22 Vypracovanie a dodanie lesného hospodárskeho plánu v členení jeho súčastí na Lesnom celku LHC Spišské Podhradie - Košický kraj 3 301 0 Krajský lesný úrad v Košiciach, Košice, Popradská 78 29.12.2006
2/340/2008/KLUKE/2008 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Banská Bystrica, Námestie SNP 8 Vykonanie implementácie počítačových programov PozMap a POZEMKÁR; oboznámenie určených zamestnancov objednávateľa s obsluhou počítačových programov PozMap a POZEMKÁR 2 876 0 Krajský lesný úrad v Košiciach, Košice, Popradská 78 12.12.2008
064/2006/KLUKE/2006 LUX - Košice, s.r.o., Košice, Národná trieda 76 Upratovecie práce pre Krajský lesný úrad Košice 0 0 Krajský lesný úrad v Košiciach, Košice, Popradská 78 01.01.2007
RO_3/2009/KLUKE/2009 IVeS, organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice, Československej armády 20 Nadobudnutie práv na používanie akzuálnych verzií aplikačného programového vybavenia od organizácie IVeS Košice; nadväzuje na zmluvu RO_3/2009 569 0 Krajský lesný úrad v Košiciach, Košice, Popradská 78 01.01.2009
38/2007/KLUKE/2007 Rimi - s.f.Autosalón, Trhovište, Trhovište 273 Nákup terénneho motorového vozidla značky VAZ 21214 LADA Niva v základnej výbave a s možnosťou mimoriadnej výbavy vozidla 11 581 0 Krajský lesný úrad v Košiciach, Košice, Popradská 78 12.03.2007
3/2009/KLUKE/2009 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Spišská Nová Ves, Odborárov 53 Výpožička nebytových priestorov v administratívnej budove súp. číslo 102 na par. číslo 890 na Hlavnej 1 v Gelnici 0 0 Krajský lesný úrad v Košiciach, Košice, Popradská 78 01.01.2009 31.12.2013
44/2009/KLUKE/2008 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 Užívanie nebytových priestorov v administratívnej budove v Rožňave o celkovej výmere 102,42 m2 13 278 0 Krajský lesný úrad v Košiciach, Košice, Popradská 78 01.01.2009 31.12.2013
09/2009/KLUKE/2008 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 Bezodplatné užívanie nebytových priestorov v administratívnej budove v Košiciach o celkovej výmere 478,15 m2 33 194 0 Krajský lesný úrad v Košiciach, Košice, Popradská 78 01.01.2009 31.12.2013
16/2009/KLUKE/2008 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 Bezodplatné užívanie nebytových priestorov v administratívnej budove v Spišskej Novej Vsi o celkovej výmere 181 m2 19 916 0 Krajský lesný úrad v Košiciach, Košice, Popradská 78 01.01.2009 31.12.2013
5/2006/KLUKE/2006 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Bratislava 1, Dostojevského rad 4 ,,Flotila Krajský lesný úrad v Košiciach" 2 028 0 Krajský lesný úrad v Košiciach, Košice, Popradská 78 28.11.2006
700230579/2006/KLUKE/2006 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Bratislava 1, Dostojevského rad 4 Havarijné poistenie motorového vozidla Vaz Lada Niva 509 0 Krajský lesný úrad v Košiciach, Košice, Popradská 78 20.11.2006
700230589/2006/KLUKE/2006 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Bratislava 1, Dostojevského rad 4 Havarijné poistenie motorového vozidla Vaz LADA 21214 4x4 509 0 Krajský lesný úrad v Košiciach, Košice, Popradská 78 20.11.2006