Zmluva č. 2006/00260/KLUKE/2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:2006/00260/KLUKE/2006
Dodávateľ:Národné lesnícke centrum, Zvolen, ul. T.G. Masaryka č.22
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Vypracovanie a dodanie lesného hospodárskeho plánu v členení jeho súčastí na Lesnom celku Lesy Krompachy
Zmluvne dohodnutá čiastka:10 236,84
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:10 236,84
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Krajský lesný úrad v Košiciach, Košice, Popradská 78

Prílohy