Zmluva č. RO_3/2009/KLUKE/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:RO_3/2009/KLUKE/2009
Dodávateľ:IVeS, organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice, Československej armády 20
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Nadobudnutie práv na používanie akzuálnych verzií aplikačného programového vybavenia od organizácie IVeS Košice; nadväzuje na zmluvu RO_3/2009
Zmluvne dohodnutá čiastka:568,80
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:568,80
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Krajský lesný úrad v Košiciach, Košice, Popradská 78

Prílohy