Zmluva č. 44/2009/KLUKE/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:44/2009/KLUKE/2008
Dodávateľ:MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Užívanie nebytových priestorov v administratívnej budove v Rožňave o celkovej výmere 102,42 m2
Zmluvne dohodnutá čiastka:13 277,60
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:13 277,60
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Krajský lesný úrad v Košiciach, Košice, Popradská 78

Prílohy