Zmluva č. 3/2009/KLUKE/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:3/2009/KLUKE/2009
Dodávateľ:Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Spišská Nová Ves, Odborárov 53
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Výpožička nebytových priestorov v administratívnej budove súp. číslo 102 na par. číslo 890 na Hlavnej 1 v Gelnici
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Krajský lesný úrad v Košiciach, Košice, Popradská 78

Prílohy