Zmluva č. 09/2009/KLUKE/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:09/2009/KLUKE/2008
Dodávateľ:MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Bezodplatné užívanie nebytových priestorov v administratívnej budove v Košiciach o celkovej výmere 478,15 m2
Zmluvne dohodnutá čiastka:33 194,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:33 194,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Krajský lesný úrad v Košiciach, Košice, Popradská 78

Prílohy