Zmluvy za Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
2829/2007-920/2007 Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy Zmluva o dielo - vypracovanie určených mapových výstupov a podkladov čerpajúcich z databázy zhotoviteľa pre potreby opatrení osi 2 Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013 16 265 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 08.06.2007 -
2858/2007-920/2007 Radvaň s. r. o., Nová Bošáca12. Nová Bošáca Zmluva o dielo - zabezpečenie ubytovania pre 15 osôb v Agropenzióne Adam 1 354 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 14.06.2007 -
2893/2007-910/2007 Agroinštitút Nitra Zmluva o dielo - dodávka služieb podporujúcich hodnotenie Plánu rozvoja vidieka SR 2004-2006 prostredníctvom vzdelávacích a informačných aktivít 13 244 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 23.07.2007 -
293/2009-320-Z/2009 Agentúra pre rozvoj vidieka, Nitra, Akademická 4 Zmluva o poskytnutí návratnej finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu na činnosť národnej siete rozvoja vidieka 100 000 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 28.12.2009 31.01.2016
29/2010/6.4/2010 DUSLO, a.s. Zmluva o znížení emisií skleníkových plynov a pridelení priznaných jednotiek (AAU) 0 0 MŽP SR, Bratislava 29.06.2010 30.04.2013
2/1998-H. Zdana/1998 TEKDAN spol s.r.o., Bratislava Zmluva o dielo PPÚ Horná Ždaňa 188 332 0 Okresný úrad v Žiari nad Hronom, Žiar nad Hronom 26.03.1998 31.12.2015
2/2008-200/2008 Autoprofit, s.r.o. Kúpna zmluva - dve vozidlá značky Škoda – Octavia 1,9 TDI PD 77kW a Superb 2,0 TDI PD DPF / 103 kW 59 747 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 20.02.2008 -
2/TT/2009/2009 Geodet Bratislava, spol s.r.o., Bratislava, Malodunajská 15 Zmluva o dielo PPÚ Dojč 850 666 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 10.02.2009 31.10.2016
3181/2006-610/2006 EuroConsulting, s.r.o., Bratislava, Šafárikovo námestie 3 Vypracovanie nezávislého Ex-ante hodnotenia Programu rozvoja vidieka pre programovacie obdobie 2007-2013 284 564 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 16.03.2006
3205/2007-920/2007 Greg Hamm promotions, s.r.o. Zmluva o dielo - organizačné zabezpečenie Tretieho riadneho zasadnutia a Výjazdového zasadnutia Monitorovacieho výboru plánu rozvoja vidieka SR 2004-2006 19 553 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 11.07.2007 -
326/2008-050/2008 DATALAN, a.s., Bratislava Zmluva o dielo 78 285 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 08.12.2008
3303/2007-920/2007 EKOTREND Slovakia, zväz ekologického poľnohospodárstva Zmluva o dielo - vypracovanie, vydanie, distribúcia a prezentácia informačného letáku o ekologickom poľnohospodárstve a o jeho podpore cez agroenvironmentálne opatrenie Plánu rozvoja vidieka SR 2004-2006 a možnostiach Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013 3 319 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 30.07.2007 -
33/BB/2009/2009 Geodetické služby s.r.o., Žiar nad Hronom Zmluva o vypracovaní registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Vyhne 55 035 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 28.05.2009 31.07.2011
3437/2007-920/2007 EuroConsulting, s.r.o. Zmluva o dielo - kompletné spracovanie informačnej brožúry o krížovom plnení po obsahovej i formálnej stránke vrátane textového a grafického spracovania návrhu a tlače. Pre potreby riadiaceho orgánu Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013, platobnej agentúr 19 553 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 23.08.2007 -
347/2009-940-K/2009 Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky, Rovinka Kontrakt 571 836 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 17.12.2009 31.12.2010
348/2009-320-Z/2009 Juraj Huba Poľnoprojekt Zmluva o reklame – Reklama Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013 na webovej stránke polnoinfo.sk 5 587 2 592 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 22.12.2009 31.12.2010 34/2009/R/320; Nie je platcom DPH
349/2009-320-Z/2009 Edukon s. r. o. Zmluva o poskytnutí služby – Organizačno-technické zabezpečenie troch školení k riadeniu a implementácii opatrení osi 1 a osi 2 PRV SR 2007 - 2013 27 466 13 733 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 01.01.2010 31.12.2010 -
34/BB/2009/2009 Geodetické služby s.r.o., Žiar nad Hronom Zmluva spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov v zastavanom území obce Trubín 7 650 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 28.05.2009 31.10.2010
353/2009-940-K/2009 Centrum výskumu rastlinnej výroby, Piešťany Kontrakt 2 247 251 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 21.12.2009 31.12.2010
35/BB/2009/2009 Geodetické služby s.r.o., Žiar nad Hronom Zmluva o spracovaní registra obnovenej evidencie pozemkov v zastavanom území obce Dolná Ves 10 669 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 15.12.2009 31.12.2010