Zmluva č. 2829/2007-920/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:2829/2007-920/2007
Dodávateľ:Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo - vypracovanie určených mapových výstupov a podkladov čerpajúcich z databázy zhotoviteľa pre potreby opatrení osi 2 Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013
Zmluvne dohodnutá čiastka:16 265,02
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:16 265,02
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Objednávateľ:MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12
Poznámka:-