Zmluva č. 2/1998-H. Zdana/1998

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:2/1998-H. Zdana/1998
Dodávateľ:TEKDAN spol s.r.o., Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo PPÚ Horná Ždaňa
Zmluvne dohodnutá čiastka:188 332,33
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:188 332,33
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Objednávateľ:Okresný úrad v Žiari nad Hronom, Žiar nad Hronom

Prílohy