Zmluva č. 29/2010/6.4/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:29/2010/6.4/2010
Dodávateľ:DUSLO, a.s.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o znížení emisií skleníkových plynov a pridelení priznaných jednotiek (AAU)
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Objednávateľ:MŽP SR, Bratislava

Prílohy