Zmluvy za Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
033/2.1MP/2009/2009 Obec Vydrník, Vydrník Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 216 500 0 MŽP SR, Bratislava 15.02.2010 31.12.2010
033/3.1MP/2010/2010 Obec Oščadnica Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 609 368 0 MŽP SR, Bratislava 04.06.2010 31.12.2015
033/4.2MP/2009/2009 Alternative Energy s.r.o., Bošany Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 8 250 012 0 MŽP SR, Bratislava 31.03.2010 30.09.2010
034/2.1MP/2009/2009 Obec Beňatina, Beňatina Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 441 903 0 MŽP SR, Bratislava 17.03.2010 31.01.2011
034/3.1MP/2010/2010 Mesto Svit Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 905 740 0 MŽP SR, Bratislava 01.06.2010 31.12.2015
035/2.1MP/2009/2010 Obec Brestov, Brestov Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 676 664 0 MŽP SR, Bratislava 03.02.2010 31.05.2011
035/3.1MP/2010/2010 Mesto Humenné Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 752 467 0 MŽP SR, Bratislava 04.06.2010 31.12.2015
036/2.1MP/2009/2009 Obec Koromľa, Koromľa Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 358 277 0 MŽP SR, Bratislava 01.02.2010 31.12.2010
036/3.1MP/2010/2010 Mesto Šaľa Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 2 285 140 0 MŽP SR, Bratislava 17.06.2010 31.12.2015
036/4.2MP/2009/2010 ELEMONT, s.r.o., Bratislava Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 1 081 872 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 13.01.2010 31.12.2015
037/3.1MP/2010/2010 Obec Štiavnik Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 193 967 0 MŽP SR, Bratislava 03.06.2010 31.12.2015
038/1.2MP/2009/2009 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 19 752 360 0 MŽP SR, Bratislava 12.01.2010 31.12.2015
038/3.1MP/2010/2010 Mesto Nová Baňa Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 602 883 0 MŽP SR, Bratislava 31.05.2010 31.12.2015
039/3.1MP/2010/2010 Obec Kopčany Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 275 384 0 MŽP SR, Bratislava 28.05.2010 31.12.2015
93/2009-320-Z/2009 Greg Hamm promotions s.r.o., Bratislava, Riazanská 20 Organizačné zabezpečenie desiatich riadnych zasadnutí Monitorovacieho výboru k Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013 14 280 2 000 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 20.03.2009
040/3.1MP/2010/2010 Mesto Nitra Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 1 825 314 0 MŽP SR, Bratislava 19.05.2010 31.12.2015
041/3.1MP/2010/2010 Nitriansky samosprávny kraj Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 2 894 721 0 MŽP SR, Bratislava 17.06.2010 30.12.2015
04/MSA/2009/2009 Prof.ing. Ladislav Reinprecht, CSc., Sliač Znalecký posudok z hľadiska poškodenia drevených obkladov miestností v severnom krídle kaštieľa 250 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 11.03.2009 -
042/3.1MP/2010/2010 Správa ciest Košického samosprávneho kraja Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 6 585 728 0 MŽP SR, Bratislava 14.06.2010 31.12.2015
043/3.1MP/2010/2010 Správa ciest Prešovského samosprávneho kraja Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 5 320 224 0 MŽP SR, Bratislava 18.06.2010 31.12.2015
<< 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >>