Zmluva č. 038/1.2MP/2009/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:038/1.2MP/2009/2009
Dodávateľ:Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Zmluvne dohodnutá čiastka:19 752 359,92
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:19 752 359,92
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Objednávateľ:MŽP SR, Bratislava

Prílohy