Zmluva č. 035/2.1MP/2009/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:035/2.1MP/2009/2010
Dodávateľ:Obec Brestov, Brestov
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Zmluvne dohodnutá čiastka:676 663,99
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:676 663,99
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Objednávateľ:MŽP SR, Bratislava

Prílohy