Zmluva č. 93/2009-320-Z/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:93/2009-320-Z/2009
Dodávateľ:Greg Hamm promotions s.r.o., Bratislava, Riazanská 20
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Organizačné zabezpečenie desiatich riadnych zasadnutí Monitorovacieho výboru k Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013
Zmluvne dohodnutá čiastka:14 280,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:14 280,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:2 000,00
Rezort:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Objednávateľ:MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12

Prílohy