Zmluva č. 034/2.1MP/2009/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:034/2.1MP/2009/2009
Dodávateľ:Obec Beňatina, Beňatina
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Zmluvne dohodnutá čiastka:441 903,06
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:441 903,06
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Objednávateľ:MŽP SR, Bratislava

Prílohy