Zmluva č. 033/2.1MP/2009/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:033/2.1MP/2009/2009
Dodávateľ:Obec Vydrník, Vydrník
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Zmluvne dohodnutá čiastka:216 500,41
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:216 500,41
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Objednávateľ:MŽP SR, Bratislava

Prílohy