Zmluvy za Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
006/4.5MP/2010/2010 Obec Orechová Potôň, Orechová Potôň Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 1 032 127 0 MŽP SR, Bratislava 25.06.2010 29.02.2012
006/5.2MP/2009/2009 Štátna ochrany prírody Slovenskej republiky, Banská Bystrica Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 349 515 0 MŽP SR, Bratislava 13.01.2010 31.12.2012
007/3.1MP/2010/2010 Tepláreň Košice, a.s. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 10 503 963 0 MŽP SR, Bratislava 15.06.2010 31.12.2015
007/3.2MP/2010/2010 Mesto Nemšová Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 1 208 511 0 MŽP SR, Bratislava 31.03.2010 31.10.2010
007/4.5MP/2010/2010 Technické služby, s.r.o, Dolný Kubín Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 4 322 525 0 MŽP SR, Bratislava 13.07.2010 30.06.2012
008/1.1MP/2009/2009 Mesto Spišská Belá, Spišská Belá Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 2 692 890 0 MŽP SR, Bratislava 13.01.2010 31.12.2015
060/1.2MP/2010/2010 Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s., Martin Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 4 427 472 0 MŽP SR, Bratislava 07.06.2010 30.09.2012
061/1.2MP/2010/2010 Obec Jablonica Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 2 326 870 0 MŽP SR, Bratislava 11.06.2010 31.08.2013
062/06/2006 EGYD TARBAJ GEO T&T, Bardejov Zmluva o dielo Hankovce 329 922 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 22.05.2006 30.11.2010
062/1.2MP/2010/2010 Mesto Hurbanovo, Hurbanovo Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 6 696 220 0 MŽP SR, Bratislava 28.06.2010 31.05.2014
063/1.2MP/2010/2010 Obec Slovenská Ľupča Zmluva o poskytnutí nenávratného finačného príspevku 13 641 207 0 MŽP SR, Bratislava 16.06.2010 31.12.2015
06/2009/S/320/2009 Agroinštitút Nitra, š.p., , Nitra Zmluva o dielo – Vytvorenie poradenského systému pre plnenie noriem EÚ v rámci osi II PRV SR 2007 – 2013 792 540 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 28.04.2009 -
06/PA/2007/2007 PAMSTAV, s.r.o., Žilina, K. Kmeťku 9 Rekonštrukcia neskorobarokovej sýpky Múzea vo Sv. Antone 486 184 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 18.12.2007 31.12.2011 Základná zmluva bola uzavretá na sumu 473 512,69
085/1.2MP/2010/2010 Obec Dolný Bar Zmluva o poskytnutí nenávratného finačného príspevku 914 492 0 MŽP SR, Bratislava 28.06.2010 31.12.2015
086/1.2MP/2010/2010 Mesto Trebišov Zmluva o poskytnutí nenávratného finačného príspevku 3 006 542 0 MŽP SR, Bratislava 06.07.2010 31.12.2015
087/06/2006 Geodézia Bratislava a.s., Bratislava Zmluva o dielo PPÚ Čakany 176 089 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 26.04.2006 30.09.2010
087/1.2MP/2010/2010 Obec Moravský Svätý ján, Moravský Svätý Ján Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 67 295 930 0 MŽP SR, Bratislava 08.07.2010 31.12.2012
088/1.2MP/2010/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Bratislava-Ružinov Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 9 690 527 0 MŽP SR, Bratislava 23.06.2010 28.02.2014
089/1.2MP/2010/2010 Obec Družstevná pri Hornáde Zmluva o poskytnutí nenávratného finačného príspevku 13 016 917 0 MŽP SR, Bratislava 22.06.2010 31.12.2015
090/1.2MP/2010/2010 Obec Neded Zmluva o poskytnutí nenávratného finačného príspevku 9 941 395 0 MŽP SR, Bratislava 30.06.2010 31.12.2015