Zmluva č. 008/1.1MP/2009/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:008/1.1MP/2009/2009
Dodávateľ:Mesto Spišská Belá, Spišská Belá
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Zmluvne dohodnutá čiastka:2 692 890,28
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:2 692 890,28
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Objednávateľ:MŽP SR, Bratislava

Prílohy