Zmluva č. 06/2009/S/320/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:06/2009/S/320/2009
Dodávateľ:Agroinštitút Nitra, š.p., , Nitra
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo – Vytvorenie poradenského systému pre plnenie noriem EÚ v rámci osi II PRV SR 2007 – 2013
Zmluvne dohodnutá čiastka:792 540,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:792 540,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Objednávateľ:MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12
Poznámka:-