Zmluvy za Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1/1998-H. Trna/1998 TEKDAN spol s.r.o., Bratislava Zmluva o dielo PPÚ Horná Trnávka 60 790 0 Okresný úrad v Žiari nad Hronom, Žiar nad Hronom 26.03.1998 31.12.2015
105/2010-240-Z/2010 Technopalt Páleš, s.r.o., Prievidza, Cesta VI. Clementisa 65 B Prenájom nebytových priestorov v adinistratívnej budove v Prievidzi na Mariánskej ul. č. 6 0 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 22.06.2010 21.06.2015
228/2010-810-Z/2010 Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p., Piešťany Recertifikačný audit systému manažérstva kvality 0 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 14.06.2010 30.11.2010
347/2009-940-K/2009 Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky, Rovinka Kontrakt 571 836 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 17.12.2009 31.12.2010
003/2010/2010 Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky, Rovinka Výpožička nebytových priestorov v areáli TSÚP Rovinka 216 000 21 600 MPŽPaRR SR, Bratislava, Dobrovičova 12 07.07.2010 06.07.2015
245071/2010 Technický a skúšobný ústav Piešťany, š.p., Piešťany, Krajinská cesta 2929/9 Vykonanie recertifikačného auditu a 2 dozorných auditov nad certifikovaným systémom manažérstva kvality podľa medzinárodnej normy v organizácii Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky SKTC-106, Rovinka 3 850 0 Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky, Rovinka, Rovinka 326 31.07.2011
007/4.5MP/2010/2010 Technické služby, s.r.o, Dolný Kubín Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 4 322 525 0 MŽP SR, Bratislava 13.07.2010 30.06.2012
018/3.2MP/2010/2010 Technické služby mesta Partizánske, spol. s.r.o., Partizánske Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 1 599 590 0 MŽP SR, Bratislava 07.04.2010 31.10.2011
4/2008/KLUPO/2008 TATRAGRAND,s.r.o, Prešov, Volgogradská 4787/16 Upratovanie nebytových priestorov 0 0 Krajský lesný úrad v Prešove, Prešov, Masarykova 10 01.08.2008
6/ZOD/1/2007/KPU PO/2007 TATRAGRAND,s.r.o, Prešov, Volgogradská 4787/16 Upratovanie nebytových priestorov. 162 0 Krajský lesný úrad v Prešove, Prešov, Masarykova 10
191/270/2007/UKSUP/BA/2007 TANEX Spol. s.r.o., Trnava, Nitrianska cesta 25 Garančná prehl. Vozidla BAHO 0 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 18.06.2007
3925/2006-230/T-mobile/2006 T-mobile, Bratislava Rámcová zmluva o spolupráci uzatvorená medzi MP SR a T-mobile 0 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 26.06.2006 30.06.2012
bez cisla 72/2009 T-com, Bratislava Špecifikácia (prístup FBA -adsl) 0 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 29.10.2009 sumu nie j možné presne stanoviť, na dobu neurčitú
bez cisla 73/2009 T-com, Bratislava Špicifikácia (prístup FBA -adsl) 0 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 29.10.2009 sumu nie je možné presne stanoviť, na dobu neurčitú
13/0358238//2010/UKSUP/BA/2010 T-com, Bratislava služby 0 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21
358238/2010 T-com, Bratislava Služby 0 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 11.03.2010 sumu nie je možné presne stanoviť, dátum ukončenia zmluvy nie je možné presne stanoviť
bez cisla 66/2009 T-com, Bratislava Dohoda o Voliteľnom volacom programe Biznis partner nonstop 0 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 29.10.2009 29.10.2011 sume nie je možné presne stanoviť
bez cisla 68/2009 T-com, Bratislava zmluva o nájme koncov. Zariadenia 147 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 29.10.2009 dátum ukončenia nie je možné presne stanoviť
bez cisla 69/2009 T-com, Bratislava Zmluva o pripojení 0 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 29.04.2009 sumu nie je možné presne stanoviť, na dobu neurčitú
bez cisla 70/2009 T-com, Bratislava Špecifikácia k zmluve o pripojení 0 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 29.10.2009 sumu nie je možné presne stanoviť, na dobu neurčitú