Zmluva č. 13/0358238//2010/UKSUP/BA/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:13/0358238//2010/UKSUP/BA/2010
Dodávateľ:T-com, Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:služby
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21

Prílohy