Zmluvy za Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
Z 2007-0012/2007 AMI DESIGN, s.r.o. , Kremnica, Ul.S. Chalupku 313/12 Výroba a montáž zámočníckych výrobkov 22 860 0 Štátny veterinárny ústav, Zvolen, Pod dráhami 918 25.09.2007 31.12.2007
35/2008/2008 AMS com. spol. s.r.o., Bratislava Servisné služby pre telekomunikačné zariadenie Alcatel. 0 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 16.01.2008 Dátum ukončenia zmluvy nie je možné presne stanoviť, Sumu nie je možné presne stanoviť
172/2008/2008 ANAMET s.r.o., Praha filtre 0 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 14.04.2008 sumu nie je možné presne stanoviť, dátum ukončenia nie je možné presne stanoviť
55/2008/2008 ANAMET s.r.o., Praha Servis automatického analyzátora vín. 0 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 05.02.2008 Dátum ukončenia zmluvy nie je možné presne stanoviť, Sumu nie je možné presne stanoviť
7/1/2006/LMU a/2006 AndrejčíkPeter, Snina, Nad Cirochou 2357/58 Vykonaie prác v lesníckej činnsoti. 0 0 Lesopoľnohospodárský majetok, Ulič 22.12.2006
171/2009-320-Z/2009 ANIMA Production, s.r.o., Považská Bystrica, Slovenských partizánov 1131/51 "Výroba a odvysielanie 24 prezentácií o vybraných opatreniach PRV SR 2007 – 2013 v relácii Halali v roku 2009" 79 001 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 05.01.2009 31.12.2009
21/2009-710-Z / 796/2009-710/2009 ANIMA Production, s.r.o., Považská Bystrica, Slovenských partizánov 1131/51 Vyhotovenie filmových príspevkov zameraných na problematiku lesníctva, poľovníctva, ochrany prírody a všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich túto problematiku v rámci pravidelnej televíznej relácie "Halali - magazín o prírode" v roku 2009 v r 24 895 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 01.01.2009 31.12.2009
79/2010-320-Z/2010 ANIMA Production, s.r.o., Považská Bystrica, Slovenských partizánov 1131/51 Propagácia lesníckych opatrení PRV SR 2007 - 2013 v relácii Halali v roku 2010 39 501 19 750 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 08.03.2010 31.12.2010
86/2010-710-Z / 755/2010-710/2010 ANIMA Production, s.r.o., Považská Bystrica, Slovenských partizánov 1131/51 Vyhotovenie filmových príspevkov v rámci pravidelnej televíznej relácie ,,Halali - magazín o prírode" v roku 2010 v rozsahu 108 odvisielaných minút 21 576 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 23.03.2010 31.12.2010
19/2008/MPRVSR/2008 APL, a.s., Bratislava, Dobšinského 16 Vykonanie auditu nehnuteľného majetku štátu v správe MP SR a ním zriadených štátnych rozpočtových a štátnych príspevkových organizácií, okrem štátnej príspevkovej oraganizácie Štátne lesy Tatranského národného parku, kde majetok štátu v správe bude predm 77 026 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 20.03.2008
3/2008-200/2008 APL, a.s., Bratislava, Dobšinského 16 Vypracovanie znaleckých posudkov za účelom, stanovenia všeobecnej hodnoty 0 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 25.05.2008
147/2006/AIN/2006 ASA plus, s.r.o,, Banská Bystrica, Tulská ul. č.20 Predmetom tejto zmluvy je prenájom časti stĺpu verejného osvetlenia a informačnoorientačnej tabule z hliníka s lemom z prírodného eloxu o rozmere 1250x300mm s polepom z fólií a vyznačením smeru. 1 720 0 Agroinštitút Nitra, Nitra, Akademická 4 26.11.2006 25.11.2007
236//2009-810-Z/2009 Asociácia spotrebiteľských subjektov Slovenska, Stará Ľubovňa, Popradská 6 ,,Zabezpečenie realizácie propagácie správnej výživy a zdraviu prospešných potravín" 964 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 10.11.2009 01.10.2010
3/1997/1997 ASSP spol. s.r.o., Trenčín Zmluva o dielo Torysa 88 561 0 Okresný úrad Sabinov, Sabinov 24.02.1997 30.11.1998
13/2009/VR/2009 ASV Agronova, Bratislava, Vinárska 7 náhrad. Diely na traktor 687 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 12.05.2009 termín plnenia rok 2009
04/2003/2003 Augustín Šelc - EKOSTAV, stavebná firma, Rovinka, 141 ,,Rekonštrukcia a nadstvba administratívnej budovy" 647 482 0 Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky , Rovinka, Rovinka 326 31.03.2004
01/07/2007 Augustín Šelc EKOSTAV - stavebná firma, Rovinka, 248 ,,Rekonštrukcia 2 izbového bytu v prízemí budovy TSÚP" 10 293 0 Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky , Rovinka, Rovinka 326 22.05.2007
34/3/2001/I/TSUP/2001 Augustín Šelc EKOSTAV - stavebná firma, Rovinka, 248 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa stavbu a rekonštrukciu. 85 339 0 Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky, Rovinka, Rovinka 326 31.12.2001
Z12100120011/2008-1/2008 AUREX, s.r.o., Bratislava, Dúbravská cesta 9 Analýzy súladu ÚPN VÚC Bratislavský kraj s operačným programom Bratislavský kraj so zameraním na programový manuál 19 711 0 MVRR, Bratislava, Prievozská 2/B 31.01.2008 28.02.2008
13/2009/2009 Automarket, Bratislava autosúčiastky, autodoplnky 0 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 15.01.2009 sumu nie je možné presne stanoviť, termín plnenia rok 2009