Zmluva č. 172/2008/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:172/2008/2008
Dodávateľ:ANAMET s.r.o., Praha
Predmet zmluvy - názov zmluvy:filtre
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21
Poznámka:sumu nie je možné presne stanoviť, dátum ukončenia nie je možné presne stanoviť

Prílohy