Zmluvy za Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
204/D/475/12/09/2010 AGROKOMPLEX – Výstavníctvo Nitra, štátny podnik, NItra, Výstavná 4 Prenájom nebytových priestorov, garáž č.8 198 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 01.01.2010 31.12.2010
227/2010-320-Z/2010 AGROKOMPLEX – Výstavníctvo Nitra, štátny podnik, NItra, Výstavná 4 ,,Prezentácia Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 na medzinárodnom poľnohospodárskom a potravinárskom veľtrhu Agrokomplex 2010 v pavilóne M1" 24 616 24 616 MPŽPaRR SR, Agentúra pre rozvoj vidieka, Bratislava, Nitra, Dobrovičova 12, Výstavná 4 18.08.2010 31.12.2010
35/197/2008/AIN NR/2008 AGROKOMPLEX – Výstavníctvo Nitra, štátny podnik, NItra, Výstavná 4 Poskytnutie tlačiarenských služieb 33 193 0 Agroinštitút Nitra, Nitra, Akademická 4 31.12.2010
47/213/G/490/12/09/2009/AIN NR/2009 AGROKOMPLEX – Výstavníctvo Nitra, štátny podnik, NItra, Výstavná 4 Poskytnutie tlačiarenských služieb. 33 193 0 Agroinštitút Nitra, Nitra, Akademická 4 31.12.2010
4/336/2010/550/Z/MPRVSR/2010 AGROKOMPLEX – Výstavníctvo Nitra, štátny podnik, NItra, Výstavná 4 Oraganizačná a technická spolupráca pri slávnostnom odovzdávaní ocenenia. 5 300 0 MPaRV SR, Bratislava, Dobrovičova 12 13.12.2010 21.01.2011
63/116/G/470/08/09/2009/ARVI NR/2009 AGROKOMPLEX – Výstavníctvo Nitra, štátny podnik, NItra, Výstavná 4 Prezentácia programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013 v rámci poľnohospodárskeho a potravinárskeho veľtrhu Agrokomplex 2009 23 100 0 Agentúra pre rozvoj vidieka, Nitra, Akademická 31.08.2009
64/81/2008/2008/ARVI NR/2011 AGROKOMPLEX – Výstavníctvo Nitra, štátny podnik, NItra, Výstavná 4 Spolupráca zmluvných strán pri organizácii výstavy EXPOWELLNESS. 0 0 Agentúra pre rozvoj vidieka, Nitra, Akademická 30.08.2008
65/8/2008/S/060/2008/MPRV SR/2008 AGROKOMPLEX – Výstavníctvo Nitra, štátny podnik, NItra, Výstavná 4 Agrokomplex 2008- prganizačné zabezpečenie pavilónu. 140 203 0 MPaRV SR, Bratislava, Dobrovičova 12 30.09.2008
66/83/2010-610-Z/2010/MPRV SR/2010 AGROKOMPLEX – Výstavníctvo Nitra, štátny podnik, NItra, Výstavná 4 Zabezpečenie stránky na propagáciu 2 368 0 MPaRV SR, Bratislava, Dobrovičova 12 28.03.2010
83/2010-610-Z/2010 AGROKOMPLEX – Výstavníctvo Nitra, štátny podnik, NItra, Výstavná 4 ,,Zabezpečenie stánku na propagáciu OP Rybné hospodárstvo SR 2007 - 2013 na výstave ,,Rybársky víkend" v pavilóne ,,G" výstaviska Agrokomplex v Nitre v dňoch 26.-28.3.2010" 2 368 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 15.03.2010 28.03.2010
11/2008VR/2008 AGROPODNIK Nitra a.s., Nové Sady Priemyselné hnojivá 0 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 11.02.2008 sumu nie je možné presne stanoviť, dátum ukončenia nie je možné presne stanoviť
5/2008/VM/2008 AGROPODNIK Nitra a.s., Nové Sady Priemyselné hnojivá. 0 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 16.04.2008 Dátum ukončenia zmluvy nie je možné presne stanoviť, Sumu nie je možné presne stanoviť
5/2009/VR/2009 AGROPODNIK Nitra a.s., Nové Sady hnojivá 0 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 16.02.2009 sumu nie je možné presne stanoviť, termín plnenia rok 2009
RvIN-19/2001/2001 Agroprojekt spol s.r.o., Žilina, Bytčická cesta 22 Spracovanie registra obnovebnej evidencie pozemkov v zastavanom území obce Bzenov 5 683 0 Okresný úrad Prešov, Prešov, Nám. mieru č.2 31.12.2001 30.06.2011
1/100/2004/LMU/2004 AGROTEL spol. s r.o., Nová Sedlica Nájom budovy na účely podnikania v poľnohospodárskej oblasti. 0 0 Lesopoľnohospodárský majetok, Ulič 30.04.2009
10/2008VM/2008 AGROTRADE s.r.o., Dunajská Streda Náhr.súčiastky,oleje,náradie 0 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 30.07.2008 sumu nie je moźné presne stanoviť, dátum ukončenia nie je možné presne stanoviť
4/2008 VRK/2008 AGROTRADE s.r.o., Dunajská Streda Náhradné diely na opravu poľnohospodárskych strojov. 844 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 15.01.2008 Dátum ukončenia zmluvy nie je možné presne stanoviť
19/09/Z/2009 ACHP LEVICE a.s., Želiezovce akumulátor. Batérie 190 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 20.04.2009 Termín plnenia - máj 2009
25/09/Z/2009 ACHP LEVICE a.s., Želiezovce hnojivá 0 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 24.06.2009 sumu nie je možné presne stanoviť, termín plnenia rok 2009
167/2008/2008 AJ Produkty a.s., Bratislava, Galvaniho 7/B Kovový nábytok a kovové regále 0 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 07.04.2008 sumu nie je možné presne stanoviť, dátum ukončenia nie je možné presne stanoviť