Zmluva č. 65/8/2008/S/060/2008/MPRV SR/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:65/8/2008/S/060/2008/MPRV SR/2008
Dodávateľ:AGROKOMPLEX – Výstavníctvo Nitra, štátny podnik, NItra, Výstavná 4
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Agrokomplex 2008- prganizačné zabezpečenie pavilónu.
Zmluvne dohodnutá čiastka:140 202,64
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:140 202,64
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:MPaRV SR, Bratislava, Dobrovičova 12

Prílohy