Zmluva č. 11/2008VR/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:11/2008VR/2008
Dodávateľ:AGROPODNIK Nitra a.s., Nové Sady
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Priemyselné hnojivá
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21
Poznámka:sumu nie je možné presne stanoviť, dátum ukončenia nie je možné presne stanoviť

Prílohy