Zmluva č. 227/2010-320-Z/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:227/2010-320-Z/2010
Dodávateľ:AGROKOMPLEX – Výstavníctvo Nitra, štátny podnik, NItra, Výstavná 4
Predmet zmluvy - názov zmluvy:,,Prezentácia Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 na medzinárodnom poľnohospodárskom a potravinárskom veľtrhu Agrokomplex 2010 v pavilóne M1"
Zmluvne dohodnutá čiastka:24 616,17
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:24 616,17
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:24 616,17
Rezort:
Objednávateľ:MPŽPaRR SR, Agentúra pre rozvoj vidieka, Bratislava, Nitra, Dobrovičova 12, Výstavná 4

Prílohy