Zmluva č. 66/83/2010-610-Z/2010/MPRV SR/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:66/83/2010-610-Z/2010/MPRV SR/2010
Dodávateľ:AGROKOMPLEX – Výstavníctvo Nitra, štátny podnik, NItra, Výstavná 4
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zabezpečenie stránky na propagáciu
Zmluvne dohodnutá čiastka:2 368,34
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:2 368,34
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:MPaRV SR, Bratislava, Dobrovičova 12

Prílohy