Zmluvy za Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
8/2006/2006 Národné lesnícke centrum, Zvolen, ul. T.G. Masaryka č.22 Vypracovanie a dodanie lesného hospodárskeho plánu 89 068 0 Krajský lesný úrad v Prešove, Prešov, Masarykova 10 24.09.2007
1/2006/KLU BA/2006 Letax s r.o., Senica, Sadová 623/13 Vypracovanie a dodanie lesného hospodárskeho plánu. 88 827 0 Krajský lesný úrad v Bratislave, Bratislava, Pekná cesta 19
3/1997/1997 ASSP spol. s.r.o., Trenčín Zmluva o dielo Torysa 88 561 0 Okresný úrad Sabinov, Sabinov 24.02.1997 30.11.1998
33/1998/1998 GS spol. s.r.o., Rimavská Sobota Zmluva o dielo Vojnany 87 802 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 25.09.1998 31.12.2006
318/2010-240-Z/2010 K&E: Kapital und Entwicklung Slovakia, s.r.o., Bratislava, Mlynská 6916 ,,Stavebné úpravy priestoru výskumného ústavu potravinárskeho Bratislava" 87 532 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 08.03.2010 04.07.2010
1/200/2001/LMU/2001 ORVEX spol. s r. o., Martin, Bystrička 233 Odobratie tovaru a zaplateniu kúpnej ceny. Druh tovaru:1 ks lesný kolesový traktor 87 373 0 Lesopoľnohospodárský majetok, Ulič
5/01092003/2003/SVPUDK/2003 ITES Vranov, Vranov n. T., Čemernianska 137 Analyzátor na stanovenie celkového množstva dusíka v potravinách 87 278 0 Štátny veterinárny a potravinový ústav, Dolný Kubín, Janoškova 05.12.2003
34/3/2001/I/TSUP/2001 Augustín Šelc EKOSTAV - stavebná firma, Rovinka, 248 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa stavbu a rekonštrukciu. 85 339 0 Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky, Rovinka, Rovinka 326 31.12.2001
4/2001/KPU TN/2001 PENTAS s.r.o., Bratislava, Panenská25 Vypracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov v zastavanom území. 85 202 0 Krajský pozemkový úrad v Trenčíne, Trenčín, Námestie Svätej Anny 7 30.09.2004
91/2009-320-Z/2009 Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, Bratislava, Trenčianska 55 Analýza investičných potrieb poľnohospodárov v oblasti predaja z dvora v rámci opatrení 1.1 Modernizácia fariem a 1.2 pridávanie hodnoty do produktov poľnohospodárstva a lesného hospodárstva 85 000 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 05.01.2009 31.07.2009
92/2009-320-Z/2009 Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, Bratislava, Trenčianska 55 ,,Analýza investičných potrieb poľnohospodárov v rámci opatrenia 3.1 Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam" 85 000 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 05.02.2009 15.07.2009
2001/12/LMU/2001 ORVEX spol. s r. o., Martin, Bystrička 233 Kúpna zluva: Univerzálny kolesový traktor 72 kw 1 ks. 83 698 0 Lesopoľnohospodárský majetok, Ulič 18.02.2001 31.03.2001
211/2008-910/2008 Ústav vedecko-technických informácií pre pôdohospodárstvo Nitra (ÚVTIP), Nitra, Samova 9 Zabezpečenie tlače, vydania a distribúcie 16.500 ks brožúry ,,Príručka pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013" 81 989 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 20.02.2008 30.06.2008
77/2010-320-Z/2010 Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, Bratislava, Trenčianska 55 Znevýhodnené oblasti SR v kontexte navrhovaných kritérií pre ostatné znevýhodnené oblasti na rok 2010 81 861 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 08.03.2010 31.12.2010
35/2002/010/A/LMU/2002 KRÁL, s r.o., Žilina, Predmestská 83 Dodať kupujúcemu:Sušiareň KATRES KAD 1x6S-dostavba 81 510 0 Lesopoľnohospodárský majetok, Ulič 30.05.2002
2/2007/KLU BB/2007 EuroForest s.r.o., Zvolen, Topoľová 26 Vypracovanie a dodanie lesného hospodárskeho plánu. 80 545 0 Krajský lesný úrad v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, Nám. Ľ. Štúra 1 15.12.2007
215/2008-420/2008 Geodézia Bratislava a.s., Bratislava Zmluva o dielo Kočovce 80 448 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 05.06.2008 30.04.2010 1035/08
124/2006/AIN/2006 SOFTIP, a.s,, Banská Bystrica, Spojova 21 ,,Vzdelávanie zamestnancov rezortu pôdohospodárstva za účelom získania Osvedčenia ECDL Štart" - Europcan Computer Driving Licence - vodičský preukaz na počítače" 80 304 0 Agroinštitút Nitra, Nitra, Akademická 4 30.11.2006
16/1997/1997 Ing. Jozef Melo, zememeračská kancelária, Bratislava Zmluva o dielo Bajerovce 79 254 0 Okresný úrad Sabinov, Sabinov 16.06.1997 30.11.1998
171/2009-320-Z/2009 ANIMA Production, s.r.o., Považská Bystrica, Slovenských partizánov 1131/51 "Výroba a odvysielanie 24 prezentácií o vybraných opatreniach PRV SR 2007 – 2013 v relácii Halali v roku 2009" 79 001 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 05.01.2009 31.12.2009