Zmluva č. 92/2009-320-Z/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:92/2009-320-Z/2009
Dodávateľ:Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, Bratislava, Trenčianska 55
Predmet zmluvy - názov zmluvy:,,Analýza investičných potrieb poľnohospodárov v rámci opatrenia 3.1 Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam"
Zmluvne dohodnutá čiastka:85 000,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:85 000,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Objednávateľ:MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12

Prílohy