Zmluva č. 91/2009-320-Z/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:91/2009-320-Z/2009
Dodávateľ:Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, Bratislava, Trenčianska 55
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Analýza investičných potrieb poľnohospodárov v oblasti predaja z dvora v rámci opatrení 1.1 Modernizácia fariem a 1.2 pridávanie hodnoty do produktov poľnohospodárstva a lesného hospodárstva
Zmluvne dohodnutá čiastka:85 000,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:85 000,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Objednávateľ:MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12

Prílohy