Zmluva č. 318/2010-240-Z/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:318/2010-240-Z/2010
Dodávateľ:K&E: Kapital und Entwicklung Slovakia, s.r.o., Bratislava, Mlynská 6916
Predmet zmluvy - názov zmluvy:,,Stavebné úpravy priestoru výskumného ústavu potravinárskeho Bratislava"
Zmluvne dohodnutá čiastka:87 532,41
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:87 532,41
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Objednávateľ:MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12

Prílohy