Zmluvy za Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
34/1998/1998 GS spol. s.r.o., Rimavská Sobota Zmluva o dielo Toporec 248 282 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 25.09.1998 31.12.2006
3/1997/1997 ASSP spol. s.r.o., Trenčín Zmluva o dielo Torysa 88 561 0 Okresný úrad Sabinov, Sabinov 24.02.1997 30.11.1998
4/1998/1998 GS spol. s.r.o., Rimavská Sobota Zmluva o dielo Spišská Teplica 363 812 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 23.09.1998 31.12.2006
4/1999/1999 CYB spol. s.r.o., Spišská Nová Ves Zmluva o dielo Závada 2 949 0 Okresný úrad v Levoči, Levoča 29.03.1999 30.11.1999
6290071/1999 METRIK - geodetické práce, Poprad Zmluva o dielo Vikartovce 20 738 0 Okresný úrad v Poprade, Poprad 14.06.1999 30.06.2000
6/1998/1998 GS spol. s.r.o., Rimavská Sobota Zmluva o dielo Spišská Sobota 108 070 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 24.09.1998 31.12.2006
7/99/1999 Geoplán, spol. s.r.o., Kežmarok Zmluva o dielo Hranovnica 8 295 0 Okresný úrad v Poprade, Poprad 17.05.1999 31.12.1999
84/2010-630-Z/2010 Deloitte Audit, s.r.o. Zmluva o odborných službách uzavretá medzi MP SR a Deloitte Audit, s.r.o. 296 310 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 05.04.2010 15.04.2010
ROEP 01/2001/2001 GEOGLOBAL, Lemešany, Na Hôrke 344 Spracovanie registra obnovebnej evidencie pozemkov v zastavanom území obce Podhradík 5 536 0 Okresný úrad Prešov, Prešov, Nám. mieru č.2 30.06.2006
ROEP-30/96/1996 Datageo, Spišská Nová Ves Zmluva o dielo Ondrašovce 21 873 0 Pozemkový úrad v Prešove, Prešov 16.07.1996 30.06.1997
RvIN /2004 INSERVIS spol s.r.o., Bratislava, Trenčianska 53 Spracovanie registra obnovebnej evidencie pozemkov v zastavanom území obce Tulčík 47 347 0 Krajský pozemkový úrad v Prešove, Prešov, Nám. mieru č.2 31.12.2009
RvIN-01/2001/2001 Ing. Iveta Tovarňáková - TO GEO Prešov, Prešov, Volgogradská 44 Spracovanie registra obnovebnej evidencie pozemkov v zastavanom území obce Lemešany 12 261 0 Okresný úrad Prešov, Prešov, Nám. mieru č.2 17.12.2001 30.08.2010
RvIN-19/2001/2001 Agroprojekt spol s.r.o., Žilina, Bytčická cesta 22 Spracovanie registra obnovebnej evidencie pozemkov v zastavanom území obce Bzenov 5 683 0 Okresný úrad Prešov, Prešov, Nám. mieru č.2 31.12.2001 30.06.2011
RvIN-6/2001/2001 GEOKART Združenie geodetov, Prešov, Konštantínova 3 Spracovanie registra obnovebnej evidencie pozemkov v zastavanom území obce Červenica 5 656 0 Okresný úrad Prešov, Prešov, Nám. mieru č.2 17.12.2001 30.09.2008
ZM98022/1998 Progres CAD Engineering s.r.o., Prešov Zmluva o dielo Chmeľnica 157 608 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 20.11.1998 31.12.2006
318/2010-240-Z/2010 K&E: Kapital und Entwicklung Slovakia, s.r.o., Bratislava, Mlynská 6916 ,,Stavebné úpravy priestoru výskumného ústavu potravinárskeho Bratislava" 87 532 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 08.03.2010 04.07.2010
232/2009-320-Z/2009 Agentúra pre rozvoj vidieka, Nitra, Akademická 4 Organizačno - technické zabezpečenie školenia potenciálnych MAS pre II výzvu opatrenia 4.1 a 4.3 PRV SR 2007 - 2013 a poskytnutie konzultácií cieľovej skupiny školenia 19 820 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 02.11.2009 14.12.2009
234/2009-810-Z / 427/2009/810-Z/2009 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Nitra, Tr. A. Hlinku 2 Poskytnutie služieb pre zabezpečenie akcie ,,Konferencia mladých vedeckých pracovníkov v potravinárstve v roku 2009" 3 181 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 26.10.2009 20.12.2009
236//2009-810-Z/2009 Asociácia spotrebiteľských subjektov Slovenska, Stará Ľubovňa, Popradská 6 ,,Zabezpečenie realizácie propagácie správnej výživy a zdraviu prospešných potravín" 964 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 10.11.2009 01.10.2010
23/ZA/2009/2009 Cestné stavby Liptovský Mikuláš spol.s.r.o., Liptovský Mikuláš Zmluva o dielo Zemianska Dedina 106 605 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 10.04.2009 31.10.2009