Zmluva č. ROEP-30/96/1996

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:ROEP-30/96/1996
Dodávateľ:Datageo, Spišská Nová Ves
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo Ondrašovce
Zmluvne dohodnutá čiastka:21 873,15
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:21 873,15
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Objednávateľ:Pozemkový úrad v Prešove, Prešov

Prílohy