Zmluva č. 234/2009-810-Z / 427/2009/810-Z/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:234/2009-810-Z / 427/2009/810-Z/2009
Dodávateľ:Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Nitra, Tr. A. Hlinku 2
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Poskytnutie služieb pre zabezpečenie akcie ,,Konferencia mladých vedeckých pracovníkov v potravinárstve v roku 2009"
Zmluvne dohodnutá čiastka:3 180,87
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:3 180,87
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Objednávateľ:MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12

Prílohy