Zmluvy za Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
03/2010-240-Z/2010 VELDOVER, s.r.o., Skalica, Pod Hájkom 1441/3 Výmena vykurovacích telies na budove AB Ministerstva Pôdohospodárstva nám. SNP č. 50, Zvolen v súlade s požiadavkami objednávateľa 141 790 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 18.01.2010 20.05.2010
03/MSA/2008/2008 Akad. mal. Vojtech Mýtnik, Bratislava, Lenardova 4 Reštaurátorské práce v severnom krídle 16 551 0 Múzeum vo Sv. Antone, Svätý Anton 30.11.2008
03/MSA/2009/2009 COSTAR Slovensko, s.r.o., Banská Štiavnica, Pátrovská 4/22 Výmena strešnej krytiny oboch vrchných častí severného krídla strechy Kaštieľa vo Sv. Antone a realizácia ochranného náteru celej strechy severného krídla kaštieľa 104 212 0 Múzeum vo Sv. Antone, Svätý Anton 19.06.2009
03/MúA/2006/2006 Akad. mal. Vojtech Mýtnik, Bratislava, Lenardova 4 Reštaurovanie výmaľby, fresky a štuky v severnom krídle kaštieľa vo sv. Antone 182 813 0 Múzeum vo Sv. Antone, Svätý Anton 31.12.2008
03/MúA/2007/2007 COSTAR Slovensko, s.r.o., Banská Štiavnica, Pátrovská 4/22 Výmena poškodených drevených šindľov západného krídla strechy kaštieľa vo sv. Antone a náter strechy západného krídla kaštieľa 17 380 0 Múzeum vo Sv. Antone, Svätý Anton 29.06.2007
03/Pa/2008/2008 PAMSTAV, s.r.o., Žilina, K. Kmeťku 9 ,,NKP Kaštieľ vo Sv. Antone – odstránenie havarijného stavu v miestnosti č. 319 po napadnutí drevomorkou" 16 448 0 Múzeum vo Sv. Antone, Svätý Anton 25.09.2008 27.01.2009
049/06/2006 Geospol s.r.o., Senica, Štefánikova 1435/74 Zmluva o dielo PPÚ Rohov 113 853 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 26.04.2006 31.01.2009
04/2007/2007 PAMSTAV, s.r.o., Žilina, K. Kmeťku 9 ,,Prípojka vody do kaštieľa Sv. Anton" 5 612 0 Múzeum vo Sv. Antone, Svätý Anton 03.08.2007 27.11.2007
04/2010-320-Z/2010 AJS Management Slovakia, s. r. o., Bratislava, Dobrovského 8 Preklad dokumentu „Simulácia uplatnenia kritérií navrhovaných EK pre zaradenie poľnohospodárskych pôd do Ostatných znevýhodnených oblastí na Slovensku 1 829 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 20.01.2010 15.02.2010
04/MúA/2007/2007 Akad. mal. Vojtech Mýtnik, Bratislava, Lenardova 4 Reštaurovanie tapety v miestnosti č.366 (olej na plátne) v severnom krídle kaštieľa vo Sv. Antone 27 967 0 Múzeum vo Sv. Antone, Svätý Anton 22.12.2008
050/06/2006 Ing. Robert Sadloň-Geodet, Modra, Bratislavská 42 Zmluva o dielo PPÚ Nižná 215 428 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 26.04.2006 30.09.2008
051/06/2006 Geospol s.r.o., Senica, Štefánikova 1435/74 Zmluva o dielo PPÚ Vlčkovce 302 384 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 26.04.2006 31.10.2009
052/06/2006 AGILL, s.r.o., Hanušovce nad Topľou Zmluva o dielo Myslina 238 912 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 22.05.2006 31.03.2010
058/4.1MP/2009/2009 T+T, a.s., Žilina Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 512 828 0 MŽP SR, Bratislava 13.01.2010 31.05.2010
059/4.1MP/2009/2009 Obec Polomka Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 879 910 0 MŽP SR, Bratislava 13.01.2010 31.07.2010
05/MSA/2008/2008 NOVES, s.r.o., , Spišská Nová Ves, Kamenárska 5 Komplexná realizácia systémov EZS, EPS a PTV pre objekt sýpky 15 987 0 Múzeum vo Sv. Antone, Svätý Anton 28.12.2009
05/MúA/2007/2007 Akad. mal. Vojtech Mýtnik, Bratislava, Lenardova 4 Reštaurovanie výmaľby v miestnosti č. 309 v kaštieli vo Sv. Antone 16 480 0 Múzeum vo Sv. Antone, Svätý Anton 17.12.2007
067/06/2006 Geospol east s.r.o., Michalovce Zmluva o dielo Bánovce na d Ondavou 294 057 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 10.05.2006 30.09.2009
068/06/2006 Miroslav Karlík Ing.- Geokart, Veľké Kapušany Zmluva o dielo Bajany 95 812 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 10.05.2006 30.11.2009
069/06/2006 Geodézia Bratislava a.s., Bratislava Zmluva o dielo Čaka 229 749 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 12.05.2006 30.06.2010